Soner Taşören

“Online alanda doğru içerik üreten, kelimelerin gücüne inanan Türkiye’nin en farklı dijital pazarlama platformu.”